Main Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach

Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach

How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
W swojej nowej książce Piotr Szumlewicz pokazuje mechanizmy rządzące polskimi mediami. Wielkie pranie mózgów to zbiór błyskotliwych, świetnie napisanych felietonów. Każdy dotyczy innego aspektu funkcjonowania mediów.
Autor odsłania pustkę świata, który szczegółowo zbadał od wewnątrz. Piętnuje brak wiedzy znanych dziennikarzy i obnaża głupotę celebrytów namaszczonych przez zaprzyjaźnione media. Przedstawia świat dziennikarski jako autorytarną, bezrefleksyjną władzę, która tępi krytyczne myślenie, wypiera z debaty publicznej kluczowe tematy, reprodukuje i umacnia najbardziej szkodliwe stereotypy. Książka z jednej strony stanowi odważną krytykę polskiego dziennikarstwa, a z drugiej jest przenikliwą analizą wpływu mediów na świadomość społeczną.
Year:
2015
Edition:
1
Publisher:
Czarna Owca
Language:
polish
ISBN 10:
8380151631
ISBN 13:
9788380151635
File:
EPUB, 1.57 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
polish, 2015
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Begin your journey into the world of knowledge!

Most frequently terms